معنی و ترجمه کلمه فلسفه عرضى به انگلیسی فلسفه عرضى یعنی چه

فلسفه عرضى

accidentalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها