معنی و ترجمه کلمه فلسفه ى تمرکز قدرت یا استبداد به انگلیسی فلسفه ى تمرکز قدرت یا استبداد یعنی چه

فلسفه ى تمرکز قدرت یا استبداد

authoritarianism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها