معنی و ترجمه کلمه فلس دار به انگلیسی فلس دار یعنی چه

فلس دار

leprose
scaled
scutellate
squamose
squamous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها