معنی و ترجمه کلمه فلفل فرنگى شیرین به انگلیسی فلفل فرنگى شیرین یعنی چه

فلفل فرنگى شیرین

allspice
pimento

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها