معنی و ترجمه کلمه فلفل قرمز به انگلیسی فلفل قرمز یعنی چه

فلفل قرمز

cayenne
hot pepper
ladyfinger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها