معنی و ترجمه کلمه فلفل پاشیدن به انگلیسی فلفل پاشیدن یعنی چه

فلفل پاشیدن

pepper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها