معنی و ترجمه کلمه فلوئورسانس به انگلیسی فلوئورسانس یعنی چه

فلوئورسانس

fluorescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها