معنی و ترجمه کلمه فلوار به انگلیسی فلوار یعنی چه

فلوار

fluorite
fluorspar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها