معنی و ترجمه کلمه فلوت داراى صداى زیر به انگلیسی فلوت داراى صداى زیر یعنی چه

فلوت داراى صداى زیر

piccolo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها