معنی و ترجمه کلمه فناناپذیر کردن به انگلیسی فناناپذیر کردن یعنی چه

فناناپذیر کردن

eternize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها