معنی و ترجمه کلمه فناپذیر به انگلیسی فناپذیر یعنی چه

فناپذیر

finte
mortal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها