معنی و ترجمه کلمه فندق شکن به انگلیسی فندق شکن یعنی چه

فندق شکن

caliper
calliper
cracker
nipper
nutcracker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها