معنی و ترجمه کلمه فنونى به انگلیسی فنونى یعنی چه

فنونى

technological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها