معنی و ترجمه کلمه فن تلگراف به انگلیسی فن تلگراف یعنی چه

فن تلگراف

telegraphy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها