معنی و ترجمه کلمه فن رنگرزى به انگلیسی فن رنگرزى یعنی چه

فن رنگرزى

coloration
colouration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها