معنی و ترجمه کلمه فن شناس به انگلیسی فن شناس یعنی چه

فن شناس

technologist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها