معنی و ترجمه کلمه فن نمایش به انگلیسی فن نمایش یعنی چه

فن نمایش

dramatics
showmanship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها