معنی و ترجمه کلمه فن پرتاب گلوله یا موشک در فضا به انگلیسی فن پرتاب گلوله یا موشک در فضا یعنی چه

فن پرتاب گلوله یا موشک در فضا

aeroballistics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها