معنی و ترجمه کلمه فهرستى به انگلیسی فهرستى یعنی چه

فهرستى

inventorial
tabular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها