معنی و ترجمه کلمه فهرست اموال به انگلیسی فهرست اموال یعنی چه

فهرست اموال

inventory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها