معنی و ترجمه کلمه فهرست داوطلبان به انگلیسی فهرست داوطلبان یعنی چه

فهرست داوطلبان

waiting list

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها