معنی و ترجمه کلمه فهرست دستى به انگلیسی فهرست دستى یعنی چه

فهرست دستى

handlist

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها