معنی و ترجمه کلمه فهرست علائم و اختصارات به انگلیسی فهرست علائم و اختصارات یعنی چه

فهرست علائم و اختصارات

nomenclature

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها