معنی و ترجمه کلمه فهرست معانى به انگلیسی فهرست معانى یعنی چه

فهرست معانى

gloss
glossary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها