معنی و ترجمه کلمه فهرست هیئت یاعده اى که براى انجام خدمتى آماده اند به انگلیسی فهرست هیئت یاعده اى که براى انجام خدمتى آماده اند یعنی چه

فهرست هیئت یاعده اى که براى انجام خدمتى آماده اند

panel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها