معنی و ترجمه کلمه فهرست واژه ها و اصطلاحات یک علم یا یک فن به انگلیسی فهرست واژه ها و اصطلاحات یک علم یا یک فن یعنی چه

فهرست واژه ها و اصطلاحات یک علم یا یک فن

nomenclature

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها