معنی و ترجمه کلمه فهمیده به انگلیسی فهمیده یعنی چه

فهمیده

discerning
knowing
understanding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها