معنی و ترجمه کلمه فوت و فن به انگلیسی فوت و فن یعنی چه

فوت و فن

know how
stock in trade
trick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها