معنی و ترجمه کلمه فوران کننده به انگلیسی فوران کننده یعنی چه

فوران کننده

effusive
erumpent
eruptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها