معنی و ترجمه کلمه فورمول به انگلیسی فورمول یعنی چه

فورمول

formula

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها