معنی و ترجمه کلمه فوریت به انگلیسی فوریت یعنی چه

فوریت

immediacy
spontaneity
urgency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها