معنی و ترجمه کلمه فوق ابرویى به انگلیسی فوق ابرویى یعنی چه

فوق ابرویى

superciliary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها