معنی و ترجمه کلمه فوق الذکر به انگلیسی فوق الذکر یعنی چه

فوق الذکر

aforementioned
aforesaid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها