معنی و ترجمه کلمه فوق العادگى به انگلیسی فوق العادگى یعنی چه

فوق العادگى

immoderacy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها