معنی و ترجمه کلمه فوق نماد به انگلیسی فوق نماد یعنی چه

فوق نماد

metasymbol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها