معنی و ترجمه کلمه فوق هادى به انگلیسی فوق هادى یعنی چه

فوق هادى

superconductor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها