معنی و ترجمه کلمه فوق همگردانى به انگلیسی فوق همگردانى یعنی چه

فوق همگردانى

metacompilation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها