معنی و ترجمه کلمه فوق کامپیوتر به انگلیسی فوق کامپیوتر یعنی چه

فوق کامپیوتر

supercomputer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها