معنی و ترجمه کلمه فکر قبلى به انگلیسی فکر قبلى یعنی چه

فکر قبلى

premonition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها