معنی و ترجمه کلمه فیصل دادن به انگلیسی فیصل دادن یعنی چه

فیصل دادن

adjudicate
arbitrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها