معنی و ترجمه کلمه فیله ماهى سرخ کرده به انگلیسی فیله ماهى سرخ کرده یعنی چه

فیله ماهى سرخ کرده

fish stick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها