معنی و ترجمه کلمه فیل بزرگ دوره ماقبل تاریخ به انگلیسی فیل بزرگ دوره ماقبل تاریخ یعنی چه

فیل بزرگ دوره ماقبل تاریخ

mammoth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها