معنی و ترجمه کلمه قائمیت بالذات به انگلیسی قائمیت بالذات یعنی چه

قائمیت بالذات

self consistency
self existence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها