معنی و ترجمه کلمه قابلیت نگهدارى به انگلیسی قابلیت نگهدارى یعنی چه

قابلیت نگهدارى

tenability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها