معنی و ترجمه کلمه قابل تبخیر به انگلیسی قابل تبخیر یعنی چه

قابل تبخیر

vaporizable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها