معنی و ترجمه کلمه قابل تبدیل بحالت زجاجى به انگلیسی قابل تبدیل بحالت زجاجى یعنی چه

قابل تبدیل بحالت زجاجى

vitrifiable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها