معنی و ترجمه کلمه قابل زدودن به انگلیسی قابل زدودن یعنی چه

قابل زدودن

effaceable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها