معنی و ترجمه کلمه قابل پیشگویى به انگلیسی قابل پیشگویى یعنی چه

قابل پیشگویى

predictable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها