معنی و ترجمه کلمه قابل گرده افشانى یا لقاح با یکدیگر به انگلیسی قابل گرده افشانى یا لقاح با یکدیگر یعنی چه

قابل گرده افشانى یا لقاح با یکدیگر

interfruitful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها