معنی و ترجمه کلمه قدرمطلق به انگلیسی قدرمطلق یعنی چه

قدرمطلق

modulus


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها