معنی و ترجمه کلمه قدرمطلق به انگلیسی قدرمطلق یعنی چه

قدرمطلق

modulus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها